Eltras

Politika privatnosti

Sva prava zadržana.

Korišćenje internet strane www.eltras.si je dozvoljeno u obimu i sadržajima, koji su objavljeni na internetu, ali ne mogu da zamene i da u potpunosti preuzmu ulogu originalnih obaveštenja ili informacija.

Sadržaj internet stranice je informativnog karaktera, zato Eltras d.o.o. ne može da preuzme nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost objavljenih podataka. 

 

Održavanjem sadržaja internet stranice ćemo se truditi, da obezbedimo njihovu ažurnost i tačnost, ali Eltras d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i potpunost. Korišćenje sadržaja je na sopstvenu odgovornost. Prilikom upućivanja korisnika na druge internet strane ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. 

 

Zadržavamo pravo na menjanje, dodavanje ili uklanjanje internet strana (u potpunosti ili delimično) bez prethodnog upozorenja. 

 

Sve informacije i grafike na internet strani su predmet zaštite autorskih i drugih srodnih prava, kao i svih oblika intelektualne svojine, i na raspolaganju su korisnicima samo za njihovu upotrebu, ali ne sa svrhom korišćenja u komercijalne ili neke druge profitne svrhe. Eltras d.o.o. će štititi privatnost podataka korisnika svoje internet strane. Prikupljene podatke ćemo koristiti samo u svrhu poboljšanja internet strane odn. za uspostavljanje kontakta sa korisnikom, ukoliko on izrazi takvu želju. 

ELTRAS

Stručnjaci smo za konstruisanje i izradu opreme u oblasti automatizacije, proizvodnih procesa, transporta, manipulacije, pakovanja i ostalih elemenata koji obavljaju određene funkcije u proizvodnim procesima.