Eltras

Digitalna transformacija podjetja Eltras

Cilji javnega razpisa so:

izvedba digitalne transformacije z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Kratek opis operacije in njeni cilji

Podjetje ima vizijo celostne preobrazbe skozi digitalno transformacijo z namenom večje produktivnosti, konkurenčnosti in rasti podjetja.

 

Strateški poslovni cilji:

  • povečanje prihodkov,
  • povečanje proizvodne zmogljivosti,
  • povečanje število razvojnih projektov,
  • večja inovativnost,
  • izboljšati izkušnjo kupca,
  • vpeljevanje vitke proizvodnje in elementov agilnega poslovanja,
  • vpeljevanje industrije 4.0.


Strateški poslovni cilji so dosegljivi le s celovito digitalno transformacijo podjetja na vseh štirih področjih organizacije podjetja (kadri, kultura, tehnologija, poslovni modeli). Ukrepi bodo prispevali k odpravljanju posledic pandemije COVID-19, ki prinašajo dodatne razloge za pospešeno vlaganje v digitalno pripravljenost podjetja. Z vlaganji v digitalizacijo odnosa s kupci, dobavitelji in partnerji, dvigom digitalno-upravljavskih kompetenc, vpeljavo digitalnega poslovnega modela in inovativnih digitalnih produktov, digitalizacijo proizvodnje v skladu Industrije 4.0 ter prehodom na »Digital lean« pristope verige vrednosti bo podjetje Eltras d.o.o. ohranilo tržni položaj ter se na dolgi rok okrepilo na obstoječih in izvedlo vstop na nove trge ter tržne niše. Operacija bo omogočila, da bo podjetje prešlo na digitalizacijo poslovanja in se prilagodilo razmeram na digitalnem trgu, izboljšalo bo digitalne kompetence zaposlenih, zvišalo dodano vrednost na zaposlenega ter inovacije z dodano vrednostjo za končnega kupca,  predvsem s poudarkom na reševanju izzivov epidemije COVID-19 in na osredotočenosti vpliva na okolje.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.