Eltras

E L T R A S proizvodnja transportne opreme in trgovina d.o.o.

Specialisti za konstruiranje in izdelavo opreme na področju avtomatizacije proizvodnih procesov, transporta, manipulacije, pakiranja ter ostalih elementov, ki vršijo določene funkcije v proizvodnih procesih.

 


Uspešna odobritev raziskovalno razvojnega projekta v sklopu RRI 2 v letu 2020 za razvoj novih inovativnih tehnologij!

V obdobju od 13.7.2020 do 8.7.2022 skupaj s podjetjem Beni Tehing d.o.o. izvajamo raziskovalno razvojni projekt z nazivom:

NIZKOTLAČNI PROCES VAKUUMSKE CEMENTACIJE – NTP-VAC.

Projekt se izvaja na podlagi izbora na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.eu-skladi.si).

Glavni namen/cilj projekta je razvoj nove tehnologije vakuumske cementacije jekel s poudarkom na časovni in stroškovni optimizaciji, zmanjšanju vpliva klasične tehnologije na okolje, izboljšanju kvalitete in določitvi omejitev procesa. V splopu projekta bo za namene nadzora in manipulacije razvit napreden transportno manipulativni sistem, opremljen s senzoriko za nadzor in kontrolo procesa.

 

Digitalna transformacija podjetja Eltras

Digitalna transformacija podjetja Eltras

Cilji javnega razpisa so:

izvedba digitalne transformacije z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.


Več